روی خط عدالت:

مجموعه رباعیات از اشعار مهدوی

نمونه شعر از رباعیات :
در شهر تو را دیدم و نشناختمت
در ذهن همه ، تو را چه بد ساختمت
با صد گنه بزرگ و کوچک هر روز
آقای عزیز گریه انداختمت

مجموعه اشعار ناب مهدوی

نمونه شعر از مجموعه اشعار ناب مهدوی دانلود کامل اشعار در pdf :

دیگر دل شیدا زده ام تاب ندارد
چشمان به ره مانده ی من خواب ندارد
از بس که به دنبال تو گشتم زهرای من
این قلب خسته من که دگر تاب ندارد

دانلود کامل مجموعه اشعارناب مهدوی در pdf :

مجموعه اشعار مهدوی با موضوع “کربلا “

نمونه شعر از مجموعه شعر “کربلا” دانلود کامل اشعار در pdf :
گفتم به اشک از چه روانی ز دیده ام
گفتا ز بس که ماتم هجران کشیده ام

گفتم برای وصل نگارم چه کرده ای
گفتا ز دیده خون فراوان چکیده ام

مجموعه اشعار مهدوی با موضوع “ولادتی”

نمونه شعر از مجموعه اشعار “ولادتی” دانلود کامل اشعار در pdf :

چشم آلوده کجا، دیدن دلدار کجا؟
دل سرگشته کجا، وصف رخ یار کجا؟
قصه عشق من و زلف تو، گفتن دارد
نرگس مست کجا، همدمی خار کجا؟

مجموعه اشعار مهدوی با موضوع “نوید به ظهور”

نمونه شعر از مجموعه اشعار “نوید به ظهور” دانلود کامل اشعار در pdf :

ای دل بشارت می‌دهم، خوش روزگاری می‌رسد
یا درد و غم طی می‌شود، یا شهریاری می‌رسد
گر کارگردان جهان، باشد خدای مهربان
این کشتیِ طوفان زده، هم بر کناری می‌رسد