روی خط عدالت:

مجموعه اشعار مهدوی با موضوع دعا

نمونه شعر از مجموعه اشعار ” دعا ” :

بخوان دعای فرج را دعا اثر دارد
دعا کبوتر عشق است و بال و پر دارد
بخوان دعای فرج را و عافیت بطلب
که روزگار بسی فتنه زیر سر دارد
بخوان دعای فرج را که با شکسته دلان

مجموعه اشعار با موضوع جمعه

این مجموعه شامل اشعار مهدوی با موضوع جمعه می باشد .
مانند :
چه جمعه ها یک به یک غروب شد نیامدی
چه بغض ها که در گلو رسوب شد نیامدی
خلیل آتشین سخن،تبر به دوش بت شکن
خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی

مجموعه اشعار با موضوع انتظار

این مجموعه شامل اشعار مهدوی با موضوع انتظار می باشد .
مانند :
اعیاد گذشت و خبر از یار نیامد
بر زخم دل فاطمه غم خوار نیامد
چندروز دگر مانده که با ناله بگوئیم
ای اهل حرم میر و علم دار نیامد