روی خط عدالت:

شعربرای امام عسکری ع

به نام پروردگار هستی بخش
با رایحه اش ، ملیکه بانوی رومی
شد شیعه و شایان ولایت گردید
وآن سوسن عطرین ،به قدوم ایمان
نرجس شدوپس مام امامت گردید

سروده ای راجع به امام علی ع

شبی کعبه شد راز دار خدا
چو مولود ان، از خلائق سوا
وکودک منور به مشکوه شد
علی ع شد،به معراجش خوانده شد
ابوالریاحتین، او شه نحل بود