روی خط عدالت:

صدای سخن عشق

ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات. هر عملی که بواسطه آن ، حال ما مساعدتر است توجه ما به خدا بیشتر است. باید به همان بیشتر بپردازیم و خود را با آن به ذکر و مراتبه و توجه به حضرت حق مشغول سازیم، اگر انسان در نماز از چشمانش اشک جاری شود بداند که در او تغییر ایجاد شده و از جهت معنوی پیشرفت کرده است.

از محبت امام زمان عج تا تقرب به درگاه حق

پیغمبر (ص) فرمود: شعیب از دوستی خدا آنقدر گریست که دو چشم خود را از دست داد. خدا دو چشم او را عطا فرمود باز گریست تا کور شد. خدا دیده او را بینا فرمود و هم چنین تا سه مرتبه. در مرتبه چهارم وحی الهی رسید : یا شعیب تا کی گریه میکنی و تا چند چنین خواهد بود؟ اگر گریه تو از خوف جهنم است من تو را از آن ایمن گردانیدم و اگر شوق از بهشت است، آن را به تو عطا فرمودم. عرض کرد: الهی وسیدی ، تو آگاهی که گریه من نه از ترس جهنم است و نه از شوق بهشت، لیکن دل من به محبت تو بسته شده است و بی ملاقات تو صبر نمیتوانم کرد و گریه دوستی و محبت وسند.

عشق به امام زمان (عج) با تاثیر تربیتی در ابعاد شخصیتی

ائمه علیهم اسلام از حال ما غافل نیستند، گرچه ما از آنها غافل باشیم. هر بلایی که به ما میرسد در اثر دوری از اهل بیت (ع) است.نجات برای کسی که اهل بیت (ع) را در همه جا حاضر ببیند. پا جای پای معصومین (ع) بگذارید نه جای پای دیگران!

ملازم علما باشید!وهمیشه روشن باشید، و با مطالب مفید،حیات بخش و آموزنده سر و کار داشته باشید!

آثار تربیتی ولایت و محبت

حضرت علی (ع) : دوستان صمیمی جان واحدی هستند در بدن های پراکنده

رسول خدا (ص) : اگرهمه مردم بر گرد محبت علی (ع) جمع می شدند ، خداوند آتش جهنم را نمی آفرید.

آثار تربیتی ولایت و محبت

جوان : حاج آقا سوال داشتم ؟

آقای بهجت با خوشرویی : بفرمائید جوون.

گفت: حاج آقا چکار کنم که از عبادت لذت ببرم؟

آقا به همون لبخند زیباشون فرمودند : شما نمیخاد کاری بکنی که از عبادت لذت ببری! شما لذتهای دیگه را ترک کن، لذت عبادت خودش میاد سراغت.