روی خط عدالت:

قطعه ای از بهشت

اهداف رفتاری:
کودک بتواند معرفی اجمالی از مسجد مقدس جمکران و انتساب آن به امام زمان(عج) داشته باشد.
کودک بتواند بیان کند در مسجد مقدس جمکران چه کارهایی باید انجام داد.

نایب امام زمان( عج) در زمان غیبت کبری

اهداف رفتاری:
کودک بتواند با کمک مربی بگوید که نیابت امام زمان(عج) به چه معناست.
کودک بتواند ویژگی‌های نایب امام زمان(عج) را نام ببرد.
کودک بتواند نایب امام زمان عج {ولی فقیه} را در زمان کنونی نام ببرد.
کودک بداند اطاعت از ولایت فقیه در زمان غیبت واجب است.

بهترین دعا برای امام مهربان(عج)

اهداف رفتاری: 
کودک بتواند بیان کند که برای فرو فرستادن باران امام زمان(عج) واسطه هستند. 
کودک بتواند علت دعا برای امام زمان(عج) را بیان کند.

منتظران نور

اهداف رفتاری:
 کودک درک کند که هم اکنون منتظر امام زمان(عج) هستیم و باید کارهایی را انجام دهیم. 
کودک بتواند بیان کند مردم برای ظهور امام زمان(عج) باید چه کارهایی انجام دهند. 
کودک بتواند بیان کند به عنوان منتظر امام زمان(عج) باید چه کاری انجام دهد.