روی خط عدالت:

امام مهدی( عج) یاور کلام نور.

اهداف رفتاری: 
کودک بتواند تعریفی کلی از قرآن داشته باشد که چه کتابی است. 
کودک بتواند بهترین دوست امام زمان(عج) را معرفی کند.
 کودک بتواند بیان کند که برای اینکه دوست قرآن باشد باید چه کاری انجام دهد.

به امامت رسیدن حضرت مهدی عج

اهداف رفتاری که در قالب قصه ارائه شد:

کودک بداند امام زمان عج پس از پدرشان چگونه به امامت رسیدند.
کودک بداند امام زمان عج در سن ۵ سالگی به امامت رسیدند.
کودک بداند امام زمان عج از ۵ سالگی امام تمام مردم هستند.

تولد گل نرگس

هدف کلی:

آشنایی کودک با نحوه ولادت امام زمان(عج) و ایجاد انس با ایشان

شهادت امامان نور( علیهم السلام)

اهداف رفتاری:

کودک بتواند بیان کند که ۱۱ امام معصوم(ع) به شهادت رسیده اند.
کودک بتواند بیان کند که امام دوازدهم(ع) هم اکنون زنده هستند.
کودک بتواند امام زمان(ع) را به عنوان امام خود نام ببرد.