روی خط عدالت:

شبهات مهدویت

شبهه لزوما توسط معاندین و دشمنان طرح نمی شود؛ بلکه گاهی شبهات ، سواالت پاسخ داده نشده نسل
جوان است و حتی گاهی در ذهن پرسشگر خود ما شکل می گیرد.

کنترل ذهن در مسیر تقرب- فصل اول – استاد پناهیان

کنترل ذهن به دلیل آثار و نتایجی که دارد، امری مهم و ضروری در فرآیند تقوا و دینداری است. کنترل ذهن، تناسب بسیاری با قدرت روحی دارد که البته محتاج مهارت‌هایی است. آشنایی با ضرورت کنترل ذهن و راههای آن، موضوع این جلسات را شکل داده است.

گناه چیست؟ توبه چگونه است؟ – استاد پناهیان

گناه چیست؟ آیا گناه صرفاً کاری است که خدا را ناراحت می‌کند؟! یا اینکه گناه اولاً ضربه‌زدن به خود است! اتفاقاً آدم باید تعجب کند که «من به خودم ضربه زده‌ام؛ خدایا، شما چرا ناراحت شدی؟» پاسخ این است: چون خدا تو را به‌شدت دوست دارد…

زاویه دید در هنر حماسی – استاد پناهیان

یک راهبرد مهم برای اینکه نگاه درست داشته باشیم این است که از خدا بخواهیم حقایق عالم را آن‌طور که هست به ما نشان بدهد و باطل را طوری به ما نشان بدهد که بفهمیم باطل است! راهبرد دیگر این است که از هوای نفس تبعیت نکنیم و با آن مخالفت کنیم. همین‌که ذره‌ای به سمت هوای نفس بروی نگاه درست و حماسی‌ات، خراب می‌شود.

تعیین کننده‌‌ترین عامل در مقدّرات بشر

لزوم توجه به اصل مقدرات در زندگی انسان
رو‌آمدن خوبی‌ها و بدی‌ها در امتحان
آثار معنوی توجه به مقدرات
امتحان ولایت، مهمترین امتحان
ضرورت واقع بینی در کنار ایمان