روی خط عدالت:

«تنها مسیر» با عنوان ابعاد اجتماعی – سیاسی مبارزه با هوای نفس

این جزوه حاوی خلاصه متن فصل چهارم سلسله جلسات «تنها مسیر» با عنوان ابعاد اجتماعی سیاسی مبارزه با هوای نفس در مسجد امام صادق(ع)  در سال ِ ۹۳ در ۷ جلسه ارائه شده است.

جلسه اول: ضرورت مبارزه با هوای نفس انسان های طغیانگر

جلسه دوم: رابطه خوب بودن فردی با خوب بودن اجتماعی و سیاسی

تنها مسیر؛ راحت طلبی؛ مصداق مهم هوای نفس

این جزوه حاوی خلاصه متن فصل سوم سلسله جلسات «تنها مسیر» با عنوان  «راحت طلبی؛ مصداق مهم هوای نفس» می باشد که در سال ۹۳ در ۸ جلسه در مسجد امام صادق ع توسط استاد پناهیان ارائه شده است

انتظار با طعم فوتبال

بی عدالتی‌ها
تشویق و تنبیه
وسوسه‌ها و سرپیچی از رهبر
شناخت دشمن
هیجان آخرالزمان
تلاش منتظر تا لحظه آخر

انتظار و سبک زندگی منتظرانه

سبک زندگی و ایمان
رابطه‌ی سبک زندگی با ایمان
سبک زندگی و انتظار، مولفه های سبک زندگی منتظرانه
سلامت سرشت
جسم سالم
احساسات