روی خط عدالت:

هنر پوشیدگی، مرواریدی در صدف

تولستوی (فیلسوف روسی )

سبب ازدیاد طلاق در اروپا که افکار عمومی را مشوش کرده است، نبود حجاب است . مردان بواسطه معاشرت با زنان نسبت به همسر خود بی میل می شوند .

هنر پوشیدگی، کارت پستال

شهید مطهری، از نظر تصاحب قلب ها و دلها، مرد شکار است و زن شکارچی، هم چنانکه از نظرتصاحب جسم و تن، زن شکار است و مرد شکارچی .

مجموعه آثار شهید مطهری/ج۱۹/ص ۴۲۷