روی خط عدالت:

ندادن خمس، گرفتن فدک

پرداخت خمس ، کلید روزیِ شماست، و مایه ی پاک شدنِ گناهان شما و ذخیره ای است برای روز بینوائیِ خود (روز حساب رسی ) امام رضا (علیه السلام)

فلسفه غسل ۲

چرا در هنگام ادرار فقط شستن همان محل کافی است امّا در هنگام خروج منی، شستن تمام بدن (غسل) واجب می شود ؟

روزه

امام باقر(علیه السلام) فرمودند : تعجّب می کنم عدّه ای برایِ سلامت جسم خود از بعضی خوراکیها (لذائذ) پرهیز می کنند (در مجلس و سفرهمهمانی …) امّا برای سلامت روحشون از گناهان دوری نمی کنند . « وسائل الشیعه »

فلسفه غسل

چرا در هنگام ادرار فقط شستن همان محل کافی است امّا در هنگام خروج منی، شستن تمام بدن (غسل) واجب می شود ؟

خمس و سادات

خمس مخصوص خدا و رسول و خویشان او و یتیمان و فقیران و در راه ماندگان است …

خمس در قرآن

هر گونه منفعتی که از هر چیزی به شما می رسد خمس آن برای خدا و … می باشد .