روی خط عدالت:

مرگ !

آیا کسی جدّ پنجمش رو میشناسه ؟ اسمش رو بَلَده ؟ قبرش ؟

امام صادق (علیه السلام) فرمودند : وقتی جانتون به این جا (اشاره به گردن کردند) رسید اون وقت متوّجه می شوید که شناخت امام زمانتون چقدر مهم بوده !

معرفی دنیا

پیامبر از کنار بُزغاله ی مُرده ی گوش بُریده شده ای عبور می کرد که بُزغاله در آشغالی افتاده بود به اطرافیان (اصحاب) گفت : این چند می ارزد ؟

دنیا از منظر امام هادی

روزی به متوکل عباسی خبر دادند در منزلِ امام هادی (علیه السلام) سلاح نظامی و نامه هایی از شیعیان و … وجود داره، متوکل عده ای سرباز فرستاد تا امام را پیش متوکل بیارن …

دنیا دوستی

همانا دنیا و آخرت به منزله ی مشرق و مغربند که هر کَس میان آن دو راه پیماید هر چه به یکی نزدیک شود از دیگری دور می شود .

میزان الحکمه /ج۳/ ص۱۱۹۲

قناعت در دنیا

روزی پیامبر از کنار شتر چرانی عبور می کردند و کسی را فرستاد تا از او شیر بخواهد، شتربان گفت :« آنچه در پستان شتران است صبحانه ی قبیله است و آنچه در ظرفها است شام ایشان است. » پیامبر فرمود : خدایا اموالش را زیاد کن . سپس از کنار گوسفند چرانی عبور کردند …