روی خط عدالت:

ازدواج های پیامبر

تعدّد ازدواج های پیامبر (صلی الله علیه و آله )، به معنای (العیاذبالله) شهوترانی ایشان نیست ؟

برده داری و اسلام

چرا اسلام برده داری را آزاد دانسته، آیا این عمل با آزادی و حُرّیت در دینِ اسلام سازگار است ؟

سخن یوسف برای نگهداشتن بنیامین !

یوسف برای این که برادرش بنیامین راا نزد خود نگه دارد، ظرفِ شانه ی خود را در کیسه ِ او گذاشت و به کاروانیان گفت:« أیَّتُهَا العِیرُ إنکُّم لَسارِقون » ؟ او دروغ گفت ؟

زمینهایی که بعد از جنگ به پیامبر میرسید

چرا زمین هایی که توسط مسلمانان در جنگ به غنیمت گرفته می شد به پیامبر می رسید و هیچ کس حق تصرف نداشت؛ همچنان که در سوره ِ حشر آیه ۷ بیان شده ؟ آیا جُز برای تامین خواسته های نفسانی ومّادی پیامبر بوده ؟!

حوا از دنده چپ آدم !

در ابتدای سوره ی نساء آمده « وَ خَلَقَ مِنها زَوجَها » خداوند از آدم حَوّا را خَلق کرده است، آیا واقعا خاک کم آمده بود که خدا حّوا را از دنده ِ چپ آدم آفرید ؟