روی خط عدالت:

ریا – ۳

عارف کامل، مرحوم میرزا جواد آقا ملکی، می نویسد : یکی از عالمان بزرگ سی سال در صف اوّل نماز جماعت می ایستاد و اقتدا می کرده، پس از سی سال روزی به عللی نتوانست خود را به صف اوّل برساند و در صف دوّم ایستاد و از این که مردم او را در صفِ دوّم دیدند گویا در خود خجالتی احساس کرد. از این جا متوجه شد که در این مدّت طولانی که در ردیف اوّل، نماز اقامه می کرده، از روی ریا بوده است .

ریا – ۲

ریا در ایمان و ابراز عقاید را کمتر متذکر شده ایم. امام خمینی در این باره چنین می فرماید :

ریا – ۱

ماجرا از وقتی شروع می شود که دیگران نسبت به رفتار و گفتار ما عکس العمل نشان دهند و قضاوت کنند .

حسد – ۴

یک راه در امان ماندن هر چه بیشتر از حسادت حسودان این است که از ابتدا با افراد حسود رابطه ی دوستی نزدیک و برادرانه ایجاد نکنیم .

حسد – ۳

به احادیث زیر از امیر مؤمنان علی علیه السلام توجه بفرمایید .

حسد – ۲

وقتی معتصم، برادر مأمون به خلافت رسید، امام جواد علیه السلام را از مدینه به بغداد آورد و در ابتدا احترام زیادی برای آن حضرت قائل بود .

حسد – ۱

وقتی نعمتی را نداریم، گلایه و اعتراض می کنیم . وقتی نعمتی داریم، ادعایمان می شود و تکبر و سرکشی می کنیم .

قاضی نوراله شوشتری، صیانه

این کلمه رو خیلی شنیده ایم «شهید»، شده همونطور که می شینیم برای حساب کتاب و کارهامون فکر می کنیم، بشینیم روی کلمه ی «شهید» فکر کنیم ؟

غفلت، توجه – ۲. انواع

قرار ملاقات داریم با شهری که برای اولین بار واردآن شده ایم با خیابانهای پیچ در پیچ فراوان و احتمال جدّی گم شدن …