روی خط عدالت:

آینده از نگاه اسلام

همه ی اقوام و ملل حرف از آینده می زنند، در این رابطه اسلام و نیز مهدویت می گوید …

آسیب، عدم جدیت در معرفت و شناخت

عبدالعظیم حسنی؛ در سئوالی که از امام جواد (علیه السلام) پُرسید: آیا مهدی همان قیام کننده است ؟!انتظارش واجب، و در ظهورش اطاعتِ او واجب !