روی خط عدالت:

چهره عالم پس از ظهور

همان گونه که ظلم جای خودش را به عدل می دهد، علم جای جهل را می گیرد و جهان از نورِ عقل و دانش و فرزانگی مملؤ می شود . لطف الله صافی / منتخب الأثر / ص ۶۰۷

چقدر مایه میگذاری ؟!

روزی ابراهیم خلیل الله گوسفندانش را به چرا بُرد، یک دفعه صدایی شنید «سبّوحٌ قدّوس ربّ الملائکة وَالروح » سر خود را بالا آورد و به چپ و راست نگاهی کرد و کسی را ندید، گفت : ای گوینده ی نام محبوب من، اگر یک بار دیگه اسم محبوب منو بیاری نیمی از گوسفندانم مالِ تو …

چطور با وجود علی،همسرش رفت پشت در

چطور میشه باور کرد که با وجود حضرت علی در منزل، حضرا زهرا، همسرش رفت پشت در ؟

اولا : از بعضی روایت استفاده میشه، حضرت زهرا در ورودیِ منزل بودند و با دیدن عمر و هَمراهانش، در را به روی آنان بست