روی خط عدالت:

سبک زندگی مهدوی – استاد حجت الاسلام ملایی

یک بحثی درمورد انتظارهست؛ ما متدینین یک مشکلی در بحث دینداری داریم؛ جامعه دینی ما هم همین‌ جوره، معتقد هستم یکی از مشکلات اصلی دینداری در جامعه ما بحران مفاهیم دینیه، یعنی چی بحران مفاهیم دینی؟ یعنی ما یک کلمه، یک مفهوم از مفاهیم دینی رو اسمش رو شنیدیم ولی معنیش و دقیق نمی‌دونیم. خدا نکنه اگر اون واژه زیاد تکرار هم بشه، مثل چی؟ مثلا نماز،

هدف منتظران در زندگی

انتظار فرج را افضل اعمال دانسته اند، معلوم می‌شود انتظار یک عمل است بی عملی نیست. نباید اشتباه کرد، خیال کرد انتظار یعنی دست روی دست بگذاریم؛ منتظر بمانیم تا یک کاری بشه. انتظار یک عمل است؛ یک آماده سازی است، یک تقویت انگیزه در دل و درون است یک نشاط و تحرک و پویایی است در همه زمینه‌ها اینجور.

سبک زندگی مهدوی – قسمت: اول

مسئله خیلی مهمتر از این حرف‌هاست، دشمنان حضرت در رفتار سازی جلو افتادن از شما« ثُمَّ کانَ عاقِبَةَ الَّذینَ أَسئُواالسُّوأُىَ‏ أَنْ کَذَّبُوا بِایاتِ اللَّهِ – سوره روم، آیه ۱۰» عاقبت اون‌هایی که« أَسَاؤُا السُّوأَىَ» رفتا‌هاشون خطاست، کار‌های اشتباه انجام دادن؛ خوب رفتارِ دیگه« أَنْ کَذَّبُوا بِآیاتِ اللَّه» عاقبتشون به اون جایی می‌رسه که آیات خدا رو تکذیب می‌کنن. عاقبت ما به شخصیت ماست، شخصیت ما با باور‌های ما شکل می‌گیره، رفتار‌های ما باور‌های ما رو می‌سازه. اگر کسی با بی‌خیالی بگذره دشمن شما با بی‌خیالی نمی‌گذره. اهمیت ندادی باورت رفت، حالا چطور می‌خوای باورت و برگردونی؟