روی خط عدالت:

چرا دین داری در این زمان سخت تر از زمان های دیگه است؟ چرا مثل گرفتن آتش کف دست است؟

سوال : چرا دین داری در این زمان سخت تر از زمان های دیگه است؟ چرا مثل گرفتن آتش کف دست است؟   پاسخ : در روایات درباره ی آخرالزمان آمده «اسلام و ایمان، غریب می شود همانطور که در ابتدا غریب بود»، «انسان، دین خود را می فروشد، به گونه ای که ممکن است […]