روی خط عدالت:

با توجه به مقبره متبرکه خانم حضرت زینب(س) در سوریه، اون قبری که منسوب به حضرت زینب در مصر است پس چه کسی است؟

سوال :  با توجه به مقبره متبرکه خانم حضرت زینب(س) در سوریه، اون قبری  که منسوب به حضرت زینب در مصر است پس چه کسی است؟   پاسخ : در مورد جواب این سئوال، توضیح زیاده اما بنده به دلیل اختصار، همین ابتدا یک منبعی معرفی کنم امیدوارم بتوانید تهیه اش کنید و اون مصاحبه […]