روی خط عدالت:

access_alarm ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

ابليس باز هم از مأموريتی برمیگشت

ابليس باز هم از مأموريتی برمیگشت
خوشحال بود… پرسيدند:
فرمانده! گمراه كردن آدما چه فايده اى داره؟
ابليس جواب داد: امامشون كه بياد، عمر ما تموم میشه!
اینها رو كه غافل كنيم امامشون ديرتر میاد!
پرسيدند: از پرونده های این هفته چه خبر؟!
و او پیروزمنــدانه گفت:

مگر صداى گريه ى آقايشــــان را نمی شنويد؟!!!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *