روی خط عدالت:

access_alarm ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

استاد پناهیــــــــان : مهمترین ویژگی منتظران…

بعضی از مشکلات جامعه ما به گونه ای هستند که اگر حل شوند به وضع مطلوب بسیار نزدیک تر می شویم و این مژده ی مولای ماست که در توقیع شریف خود به شیخ مفید(ره) فرمودند: «وَ لَو أنَّ أشیاعَنا وَفَّقَهُمُ اللّه لِطاعَتِه عَلی إجتماع مِنَ القلوب فی الوفاء بِالعَهدِ عَلَیهِم…»

«چنانچه شیعیان ما – که خدا به طاعت خود موفّقشان بدارد – قلبا در وفای به عهدشان اجتماع می کردند، سعادت لقای ما از ایشان به تاخیر نمی افتاد و سعادت مشاهده ی ما با شتاب به ایشان می رسید»

مهمترین ویژگی جامعه ما، که مایه تقرّب به آن حضرت است، ولایی بودن جامعه ما و رسیدن به کمالاتی در این زمینه است. زیرا ولایی تر شدن جامعه ما، پاسخ به آن عهدی ست که بر گردن ماست…

⇜ مشکلاتِ ما؛ ناشی از کم کاری ها و ناشیگری هایی ست که در این زمینه داریم!

? احتجاج طبرسی، ج۲، ص۴۹۹
? انتظار عامیانه، عالمانه، عارفانه ص۱۴۶