روی خط عدالت:

access_alarm ۱۳۹۴/۰۸/۲۵

بازیگرها با گریم، خیلی متفاوت میشن … (روانشناسی)

بازیگرها با گریم، خیلی متفاوت میشن
گاهی اینقد چهره ی پاک و معصومی بخودشون میگیرن که نگو و نپرس!

کسائیکه میخان فرش بخرند، قبل از اینکه به نقش و نگار روی فرش نگاه کنند
به پشت فرش نگاه میکنند؛ که چند گره داره، چینش گره ها چطوریه…
قیمت فرش به عیار ِباطنشه نه فقط به شکل ظاهرش!

آدما هم همینطورند، غالبا دو چهره دارند و مهم چهره ی دیگه شونه
که بیشتر درحال عصبانیت، خودشونو نشون میدن
درست مثل شیری که وقتی جوش اومد؛ فساد و سلامتش معلوم میشه!

آره! آدما مث کوه می مونند…
کوه ها، چهار تا هشت برابر از قد و قواره ی ظاهریشون
زیر زمین هستند، مث میخ توی دیوار، که بیشترش دیده نمیشه
مث یخ های توی پارچ آب، که بیشترشون زیر آبند!

گرچه شاید بعضی آدما ظاهر و باطنشون، تقریبا یکرنگ باشه اما
چون مسئله مهمه
«برای ارتباط با دیگران» حساس باشید…

و همچنین
برای یکرنگی خودمون
تمرین کنیم!

? نقره سپید/رنجبر/ص۱۰