روی خط عدالت:

access_alarm ۱۳۹۴/۰۹/۰۳

بعضی تحولات پس از ظهــور

پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) فرمودند: در آن زمان امت من از چنان نعمتی برخوردار میشوند که هرگز امتی، مانند آن را ندیده! سرتاسر زمین محصول میدهد و هیچ چیز از مردم دریغ نخواهد شد! اموال زیاد میشود…۱

اقتصاد، شکوفا… شهرها، آباد… و هیچ نقطهٔ ویرانی نمی‌ماند…۲
پنجره ها و بالکن های مشرف به کوچه و فاضلابهایی که به کوچه میریزد اصلاح خواهد شد…۳

زمین، تمام منابعش را تقدیم امام عصر(عج) خواهد کرد…۴
آب، فراوان میشود و منابع آبی گسترش پیدا میکند! محصولات چندین برابر خواهد شد…۵

خدا در دلهای بندگان، بی نیـازی قرار میدهد…۶
هیچ حقی از عهدهٔ کسی بر دیگری نمی‌ماند…۷

«نابُرده رنـــــج» گنج میسر نمی‌شـــود
مزد آن گرفت، جان برادر که کار کرد!!!

….منابع…………………
۱. کشف الغمه/ج۲/ص۴۷۸
۲. یوم الخلاص/ج۲/ص۶۵
۳. الغیبه/شیخ طوسی/ص۴۷۵
۴. نهج البلاغه/خطبه۱۳۸
۵. منتخب الاثر/ص۵۸۹
۶. ملحقات الإحقاق/ج۲۹/ص۳۳۴
۷. بحار/ج۵۲/ص۳۰۹