روی خط عدالت:

access_alarm 2015/11/17

در جاده ای حرکت می کنیم، تابلویی توجهمون رو جلب میکنه…

در جاده ای حرکت می کنیم، تابلویی توجهمون رو جلب میکنه. پیاده می شیم، ابعاد مختلف تابلو رو بررسی می کنیم. ارتفاعش رو اندازه می گیریم، همچنین طول و عرضش رو. ترکیب رنگ های روی تابلو چقدر جالبه و کلی روش فکر می کنیم. یادداشت هایی از مطالعات تابلوشناسی(!) برداشته، سوار می شیم حرکت می کنیم و چند لحظه بعد سقوط میکنم در درون یک درّه!

? شباهت زیادی وجود داره بین مثال بالا در «تابلو شناسی و عدم توجه به پیام تابلو» با مطالعاتی مثل فیزیک، شیمی، نجوم… و بی توجهی به این پیـــام که این پدیده ها خالقی دارند و در واقع اون خالق برای ما “پیامی” داره!

? شباهت زیادی وجود داره بین مثال بالا در «تابلو شناسی و عدم توجه به پیام تابلو» با مطالعاتی مثل جامعه شناسی، مردم شناسی، تاریخ… و بی توجهی به پیـــام آن که عاقبت ظلم و فتنه “رسوایی، نابودی” و ذلتــــه!

? و ظاهرا بازهم شباهت هست بین بی توجهی به پیام تابلو در مثال بالا با مطالعاتی مثل زمین شناسی، گیاه شناسی، زیست شناسی… که حداقل میخاد بگه از پس این بهار و پاییزها “معـــــاد” و قبر و قیامتی هست!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *