روی خط عدالت:

access_alarm ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

راه رسیدن به امام زمان عج چیست؟

آیت الله بهجت :
ما باید امضا و تعهد بدهیم و موافقت دسته جمعی کنیم که امام غائب را در عمل به دستورات دینی، یاری و نصرت کنیم و نقض عهد نکنیم. تا او از پس پرده بیرون بیاید…

سئوال از علامه طباطبایی :
راه رسیدن به امام زمان عج چیست؟
پاسخ: امام زمان عج خود فرموده اند شما خوب باشید ما خودمان نزد شما می آییم…

بله….

یک عمر گذشت و سر و سامان نگرفتیم
ای کاش فقط بی سر و سامان تو بودیم

ـــــــــ‌منابع‌ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱. در محضر آیت الله بهجت، ش۱۳۶۷
۲. در محضر علامه طباطبایی، ص۱۸۸