روی خط عدالت:

access_alarm 2015/11/15

«سَمُرَة بن جُندَب» رو میشناسی؟

«سَمُرَة بن جُندَب» رو میشناسی؟
هنوز به سن تکلیف نرسیده بود توی جنگها شرکت داشت
از اصحاب پیامبر بود
از شخصیتهای علمی

اواخر عمرش
معاویه (برای سوء استفاده تبلیغاتی) ازش خواست، علیهِ امام حسین، حرف بزنه
واسه همین بهش پنجاه هزار دِرهَم پیشنهاد داد!
(یعنی پنج هزار مثقال طلا) اما سَمُره قبول نکرد.
صدهزار، صدوپنجاه هزار، دویست هزار درهم … ولی او نپذیرفت!
حدود ۳۰۰ یا ۵۰۰ هزار درهم… باز هم قبول نکرد!!
معاویه گفت: «این بی عقل، نمیدونه پانصدهزار درهم چقدره؟! بروید از خزانه دار ۵۰۰ هزار درهم بگیرید و بیاورید اینجا»
کیسه های سنگین
نقره
با حجم زیاد
بر دوش حمال ها…
پولها تا سقف اتاق رسید!!
َسَمُره رو آوردند. پولها رو، این ثروت عظیم رو که دید، قبول کرد.

منبع: انسان ۲۵۰ ساله/ص۱۳۲

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *