روی خط عدالت:

access_alarm ۱۳۹۴/۰۸/۱۴

فلسفـــه روزه؟

فلسفـــه روزه؟
ـــــــــــــــــــــ
امام صادق(علیه السلام) در جواب سئوال هشام فرمودند: «به راستی خداوند روزه را واجب کرد، تا به وسیله آن بین تهیدستان و ثروتمندان برابری ایجاد کند و ثروتمندان که هرگز درد گرسنگی و فقر را احساس نکرده اند، هرگاه [خوردنی و آشامیدنی] را اراده نموده اند برایشان میسّر بوده. پس خداوند روزه را واجب نمود تا سرمایه داران مسلمان، گرسنگی و درد فقیران را لمس نمایند تا برابر آنان شفقّت ورزند و ترحّم کنند.»

دقت کنید:
۱- برابری بین فقیر و غنی فقط در “گرسنگی و تشنگی کشیدن” است. ۲- روزه داران ثروتمند، هیچگاه حال فقرا را احساس نخواهند کرد، زیرا به افطار اطمینان دارند. ۳- از حالات سرمایه داران مسلمان، اطعام دادن و افطار دادنه… جا نمونیم!

بعضیا سحر ندارند بعضیا سحری!!!

من لایحضره الفقیه/ج۲/ص۷۳

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *