روی خط عدالت:

access_alarm 2015/11/23

قــ مــ‌ ــ ـه زنـــ‌‌ی!!

۱. شهید مطهری:
هیچ دلیل عقلی و نقلی بر قمه زنی نداریم و یکی از مصادیق بارز تحریف محسوب میشه! حداقل اینکه در زمان فعلی، باعث زیر سئوال رفتن تشیع میشه!
تیغ، قمه، قفل؛ اینها هیچ ارتباطی با اهداف امام حسین نداره، یک کار غلطی ست! کجای این حرکت عزاداری ست؟!!

۲. شهیدسیدمحمدباقرصدر:
قمه زن ها عوام مردم هستند و جهل دارند…

ـ……………………………………………..
۱. حوزه وروحانیت/شهیدمطهری/ج۲/ص۱۷۳
۲. کل الحلول عندآل الرسول/تیجانی/ص۱۵۰

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *