روی خط عدالت:

access_alarm 2015/11/04

چطور جوان مانده‌اي؟

مردم را دور خودش جمع كرده بود، ميگفت زينب است؛دختر فاطمه بردنش پيشه خليفه . پرسيد: ” چطور جوان مانده‌اي؟”
گفت:
“پيامبر دست كشيد بر سرم تا هر چهل سال يك بار جوان شوم.”
علي‌ بن محمد آمد، رو به زن گفت:
“گوشت فرزندان فاطمه بر درندگان حرام است.برو داخل قفس شيرها،اگر راست ميگويي.”
زن، پاهايش سست شد.عقب عقب رفت.
گفت :” مي‌خواهي مرا به كشتن دهي، چرا خودت نمي‌روي؟”
همه ساكت شدند.متعجب و منتظر!
علي‌بن محمد وارد قفس شد. شيرها دورش راگرفتند. صورت‌شان را ماليدند به لباسش.
او هم دست ميكشيد روي يال‌هايشان ونوازششان مي‌كرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *