روی خط عدالت:

access_alarm 2015/11/08

گناه کدام بیشتر است؟

زهرا مصطفوی؛ دختر امام(ره) میگه:

یک بار آقا همه اهل خانه را صدا زدند و گفتند: من بنا داشتم یک دفعه که همه با هم جمع هستید چیزی برای شما بگم.
شما می دانید غیبت چقدر حرامه؟ گفتیم: بله.
گفتند: شما می دانید آدم کشتن عمدی چقدر گنـــــاه داره؟ گفتیم: بله.
گفتند: غیبت بیشتر
بعد گفتند: شما میدانید فعل نامشروع و عمل خلاف عفت (زنا) چقدر حرامه؟ گفتیم: بله
گفتند: غیبت بیشتر

همسر امام می فرمودند:
در این ۶۰ سالی که با ایشون زندگی کردم یک غیبت از این مرد نشنیدم! ما یک کارگری در منزل داشتیم که خیلی کاری نبود لذا اون رو تبدیل به یک کارگر بهتری کردیم. بعد از چند روز گفتم: آقا این خیلی کارگر خوبی ست. ایشان فرمودند: اگر با این جمله میخوای به من بفهمانی که قبلی خوب نبود این غیب است و من حاضر نیستم بشنوم.

ــــــ‌منبع‌ــــــــــــــــــــــــــــــــ
زندگی به سبک روح الله/ص۷۲-۷۳

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *