روی خط عدالت:

access_alarm ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

«۱۸ هزار» دعوتنــــامه…

مسلم رسید کوفه «۴۰۰۰نفر» اومدن!
و وقتی عبیدالله والی کوفه شد
بشنو از زبان مسلم:

مسجدی که همیشه پر ازجمعیت بود
موقع نمازمغرب «۳۰ نفر»
بعداز نماز، کنار درب مسجد «۱۰ نفر»
سرکوچه که رسیدم…
فقط خودم بودم!!
تنها..
تشنه..
بی پناه..
حسین جان! مولای من! نیا…

آری! این است سنت مسلمانان بی دین!!!