روی خط عدالت:

access_alarm ۱۳۹۵/۰۴/۱۵

انتظار مهمان

معنای «انتظار اولاد» این نیست که درد زایمان را نکشیم؛ معنای «انتظار مدال قهرمانی» این نیست که تمرین های سخت ننماییم؛ معنای «انتظار قُلّه» این نیست که زحمت صعود را نکشیم! معنای «انتظار خورشید» این نیست که در تاریکی بمانیم و از سرما یخ بزنیم…

 

«انتظار» صرفا یک حالت قلبی نیست، یک عملیات است.

 

اگر منتظر مهمان هستی: وقتی کسی در زد، در خانه نمی خوابی و نمی گویی چه کسی است؟  منتظر مهمان سبزی اش را پاک می کند، خانه را آب و جارو می زند، سفره را آماده می نماید… امام که یاور ناتوان نمی خواهد!