روی خط عدالت:

access_alarm ۱۳۹۵/۰۲/۱۲

بازداشت زنان! مراقبتهای امنیتی!

در کتب تاریخی شیعه و سنی آمده که معتمد عباسی، مأمورانش را به خانه امام عسکری فرستاد و تمامی زنان را دستگیر و بازداشت کرد تا مگر رَدّ پایی از تولد فرزند امام بیابد!

 

طبق نوشته ی کتبی همچون «تاریخ طبری» معتمد عباسی حتی بعد از شهادت امام عسکری، شخصا در جستجوی فرزند امام بود! مراقبت ها و نظارتهای سنگینِ امنیتی…! چه شده بود که آنها به تولد فرزند امام، باور پیدا کرده بودند؟!

 

چنین وقایع تاریخی، دلیل دیگری بر وجود امام مهدی ست…

 

میلاد، مجموعه مقالات…ص۵۵