روی خط عدالت:

access_alarm ۱۳۹۵/۱۰/۲۶

هنگامه ظهور در منابع اهل سنت

نزول حضرت عیسی علیه السلام:

ابوهریره از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) نقل می کند: «چگونه خواهید بود هنگامی که پسر مریم بین شما فرود آید در حالی که امام شما از خودتان است؟»

 

بخشش بدون شمارش:

جابر بن عبدالله از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) نقل می کند: «در اواخر دورانِ امّت من، خلیفه ای خواهد آمد که مال فراوان بخشش کرده و شمارش نخواهد کرد.»

 

خسف بیداء:

ام سلمه از قول پیامبراکرم(صلی الله علیه و آله) می گوید : «پناهنده ای به خانه خدا پناه می برد. سپاهی را به دنبالش می فرستند! هنگامی که آن سپاه به سرزمینی بیابانی برسد، در آن فرو رفته و بلعیده خواهد شد.»

 

۱- صحیح بخاری، ج۴، ص۱۴۳

۲- صحیح مسلم، ج۱، ص۹۵

۳- شرح صحیح مسلم، نووی، ج۸، ص۳۸

۴- صحیح مسلم، ج۸، ص۱۶۸

۵- شرح صحیح مسلم، نووی، ج۱۸، ص۶