روی خط عدالت:

برا چی بعضی از ما اينقد اسراف میکنیم؟!

دکتر محمود بروجردی میگه: من بارها ناظر وضو گرفتن آسیدروح الله خمينی بوده ام و دیده ام که ایشون در بین انجام اعمال وضو، شیر آب رو می بستند و موقع نیاز، دوباره باز میکردند تا مبادا آب اضافی از شیر خارج بشه!