روی خط عدالت:

مسابقات مهیج

۱- مسابقه توپ شیطون

۲- مسابقه بشین پاشو میتونه بصورت معکوس باشه تاجذابیت بیشتری داشته باشه

۳- مسابقه نفس (که ذکر مقدس سلام یا علی برای آقا پسرا و زهرا برای دخترخانموما)

۴- بادکنک ترکاندن

۵- سوال و جواب

خنده ی حلال

می گویند شیشه ها احساس ندارند، اما وقتی روی شیشه بخار گرفته نوشتم دوستت دارم، آرام آرام گریست …

.

.

یه بار هم نوشتم : دوستت ندارم ، باز هم گریست !

یه بار دیگه نوشتم : سلام ، خوبی شیشه ؟ باز گریست !

فکر کنم افسردگی داره دیوونه …

چیستان ها

آن چیست که شیرین است ولی مزه ندارد… سنگین است ولی وزن ندارد؟ (خواب)

نام کدام پرنده است که اگر برعکس کنی نام پرنده ی دیگری میشود؟(زاغ)

چهار برادرند که هر چه می دوند به هم نمی رسند؟ (چرخ های ماشین)