روی خط عدالت:

«احمد بن هلال» رو میشناسید؟!

۵۴ بار حج رفت که بیست بارش با پای پیاده بود! از افراد مورد اطمینان امام عسکری(علیه السلام) و از اصحاب خاص و روایت کننده از امامان معصوم بود…. اما در غیبت صغری؛ بعد از نائب اول، به شدت نیابت نائب دوم (محمد بن عثمان) رو منکر شد و در نهایت جزو مدعیان دروغیـــن شد!!