روی خط عدالت:

چرا گاهی بعضی از ما آدما اینقدر دست به یقه می‌شیم ؟!

پیامبر از کنار “بزغالهٔ مردهٔ گوش بریده شده ای” که در آشغالی افتاده بود، عبور می‌کردند. رو به اطرافیان کرده و فرمودند: این بزغاله چقدر می‌ارزد؟ آنها گفتند: اگر زنده بود شاید یک درهم هم ارزش نداشت! پیامبر فرمودند: « سوگند به آنکه جانم در دست اوست، دنیا نزد خدا، از این بزغاله نزد اهلش پست تر است.» ۱

محبتــ دنیا …

روزی حضرت موسی بر مردی می‌گذشت و او را در حال گریه دید. بعد از مدتی موسی برگشت و همچنان او را در حال گریه دید، عرضه داشت: «خدایا این بنده ی توست که از ترس تو گریه میکند» خداوند فرمود: اگر مغز او همراهِ اشکِ چشمش بیرون آید او را نمی‌بخشم چون در او محبت دنیاست! ۱

سخت تلاش کن…

سخت تلاش کن.. هدف داشته باش.. ازش استفاده کن.. اما عاشقش نشو….
میگفت:
دل به دنیـا نبند که این بی وفــا عروس
با هیچ کس شبی به محبت، سحر نکرد

خوب شد که ما قارون نبودیم!

قارون، فرد پولـــداری بود که کلید گنج هاش رو با شتر می‌بردند و همه آرزو داشتند ای کاش مثل قارون بودند. ولی وقتی زمین دهن باز کرد و قارون و دارایی های اونو بلعید، مردم گفتند: «خوب شد که ما قارون نبودیم!»

بعضیا فقط برای حاجت ها و غصه هاشون سراغ امام رضا ميرن!

بعضیا فقط برای حاجت ها و غصه هاشون سراغ امام رضا ميرن! تو خوشی هات هم پیش امام رضا(علیه السلام) برو.

بزرگی تعریف میکرد:
«یه وقتی خيلی تنگدست بودم. به همین خاطر تصمیم گرفتم چیزهایی که میخام رو برا امام زمان(عج) بنویسم! نامه که تموم شد، در زدند! ديدم یه کسی عَبا روی سرش کشیده و کيسهٔ بزرگی تو دستشه! اونو گذاشت و گفت: اينا چيزائیــــه که ميخواستی ولی امام زمان(عج) رو فقط بخاطر اين چيزا نخواه!»