روی خط عدالت:

من بچه شیعه هستم (کتاب + کلیپ + فایل صوتی )

من بچه شیعه هستم خدا را می پرستم / خدای پاک و دانا مهربان و توانا

پیامبرم محمد که با او قرآن آمد / دین را به ما رسانده او ما را شیعه خوانده

دختر او زهرا بود فاطمه کبری بود / فدای دین شد جانش لعنت به دشمنانش

در روز عید غدیر بر ما علی شد امیر / امیرمونین است امام اولین است