روی خط عدالت:

access_alarm ۱۳۹۵/۰۲/۱۱
faceارسال شده توسط : خانم فرخی

علامت های محبت بنده برای خداوند متعال

طالب لقاء خدا بودن:

یعنی مشتاق مرگ بودن و اصلا مرگ بر او گران نباشد.. چگونه بر دولت حقیقی ناگوار است که به کوی دوست خود مسافرت کند؟ پس دوست ملاقات دوست را کلاه نمی داند.

دوم: طالب رضای خدا باشد و خواهش او را بر خواهش خود استوار کند:

پس هر که دوست خدا باشد باید ترک معاصی نموده، ملازم طاعت و عبادت گردد و کسالت و بطالت را بگذراند و هیچ عبادتی بر او گران نیاید.

سوم : شوق به خلوت داشته باشد که مناجات با خدا کند

گاهی او را یاد کند و زمانی با راز کند، ساعتی عذر تقصیرات خود خواهد و لحظه ای عرض آرزوهای خود کند و بگوید:

گریزانم از آن انجمنها                که در  دل خلوتی با یار  دارم.

حدیث قدسی : دروغ می کوید هر که دعوی محبت مرا کند و ظلمت شب را فرا گیرد، بخوابد و از یاد من غافل شود. آیا هر  دوستی ، لقای محبت خود را دوست نمیدارد؟ و من اینک حاضرم از برای هر که طالب من باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *