access_alarm 1401/11/26

ثبت نام اردوی زیارتی راهیان نور _ تکمیل ظرفیت

زیارت یادمان های دفاع مقدس جنوب کشور 

زمان حرکت ۲۶ اسفندماه با قطار از مشهد مقدس به مدت ۱ هفته

هزینه ی هر نفر : دو میلیون تومان

با توجه به لزوم تهیه بلیط قطار آخرین فرصت ثبت نام تا تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۴۰۱ می باشد . 

مهلت ثبت نام پایان یافت . 

ظرفیت تکمیل شده است.