اولین دوره تخصصی تربیت مربی مهدویت

برای اولین بار در استان خراسان رضوی با همکاری بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج)

با تدریس اساتید برجسته حوزه مهدویت از مشهد و قم
تاریخ شروع دوره : جمعه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۰ – به مدت ۹ ماه 

با اعطاء گواهینامه از بنیاد تخصصی مهدویت قم

قیمت :

۲۰۰,۰۰۰ تومان

ثبت نام در دوره