اگر می خوای امام زمان را ببینی حتما این و بخون .

خیلی وسوسه های مالی کردن و این هم قبول کرد گفت: دیگه وظیفه است دیگه عمامه بابا رو روی سرش و شد امام جماعت مسجد آقا سوال می‌پرسیدن بلد نبود جواب بده که همین طوری جواب می‌داد نماز می‌خوند حالا قرائتش اشتباه خلاصه یه چند سالی گذشت یه روز اومد بره مسجد وایستاد مقابل آیینه ریش‌ها و موهاش رو شانه بزنه دید این ریش‌ها داره سفید می‌شه یک لحظه فکر کرد تفکر که اسمشم هم حسن بود حالا خدا بگم این حسنه رو چیکار کنه اتفاقا بهش می گفتن شیخ حسن

می‌خوای امام زمان تحویلت بگیره؟ می‌خوای امام زمان به شدت دوستت داشته باشه؟

در روایت هستش که به امام زمانتون خدمت کنید؛ در جریانی پیرمردها و بزرگا دور تا دور مجلس نشسته بودن؛ امام صادق هم بودند؛ یه دفعه یه نوجوون اومد تو، همین پونزده، شانزده ساله؛ هم سن و سال شما؛ تا اومد تو این نوجوون امام صادق (علیه‌السلام) بلند شدند،  به ایشون احترام گذاشتن؛ خیلی تحویلش گرفتن؛ خیلی زیاد؛ همه‌ی اطرافیان تعجب کردن؛ مگه این آقا کیه؟ این نوجوون چیکار کرده اینقدر امام صادق با این ابهت اینقدر تحویلش می‌گیره ؟ پرسیدند؛ گفتند: آقا ایشون کی هستن؟ اینقدر تحویلشون می‌گیرید؟ امام فرمودند: این آقا ما رو یاری می‌کنه؛

در حال اعتبار سنجی لطفا منتظر بمانید ...