نعمت بودن با امام زمان

رفقا به خدا قسم ما قدر نعمت بودن با امام رو نمی‌دونیم چون نچشیدیم. ما شیرینی یک نگاه امام زمان رو نچشیدیم  که براش جون نمی‌دیم.

خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مجتهدی یه داستانی رو نقل می‌کردند از یه پیرمرد کفاش به نام عبدالکریم کفاش، که عبدالکریم کفاش کسی بود که چهل روز صبح و شام بر سیدالشهدا گریه کرد به این نیت که محضر امام زمان برسه و رسید ایشون می‌فرمود: که هفته ای یک مرتبه امام زمان میومدن دم دکه کفاشی این می نشستن باهاش یه چند دقیقه‌ای صحبت می‌کردن، تشریف می‌بردن.