نتیجه دعا برای امام زمان

وارد سرداب سامرا شد؛ تک و تنها، صدای ملکوتی امام زمانش رو شنید که حضرت دارن مناجات می‌کنن؛ دقت کرد ببینه مناجات امام زمان چگونه است؟
شنید حضرت دارن از شیعیان خودشون جملاتی رو بر زبان جاری می‌کنند که خدایا این شیعیان ما از شعاع نور ما خلق شدند؛ اللّهُم إنَ شیعَتَنَا خُلِقَت مِن شُعاعِ أَنوَارِنَا و بَقیةِ طیِنَتَنَا، شیعیان ما از شعاع نور ما ائمه خلق شدند اما قَد فَعَلوُا ذُنوُباً کَثیِرَه إِتِکَالاً عَلی حُبِنَا وَ وِلَایَتِنَا، ما اهل بیت رو هم خیلی دوست دارند؛ محبت به ما دارند؛ ولایت ما رو پذیرفتند اما گناه هم انجام میدن.

در حال اعتبار سنجی لطفا منتظر بمانید ...