جلسه اول – ضرورت مباحث مهدوی – استاد جعفری

در روایات ما و در روایات اهل سنت آمده که « کسی که امام زمان خودش رو نشناسه، مرگش مرگ جاهلیته! » اینکه میگن مرگش جاهلیه معناش اینه که زندگی او زندگی جاهلیه. خوب دقت کنید ببینید؛ مرگ نتیجه زندگیست، شیعه و اهل سنت میگن که هرکس که امام زمان خودش رو نشناسه مرگ اون مرگ جاهلیه …

دانلود کامل متن جلسه اول در فایل pdf .