access_alarm 2015/11/17

چگونه روز حساب اعضاء بدن کنار هم جمع می شوند؟!

س:
چه جوری بعد از مرگ، ذَرّات پخش شده ی مُرده ها، دوباره به هم می چسبند؟!

ج:
همونطور که
ذرات چربیِ پخش شده مَشکِ دوغ، در اثر تکان دادن مَشک، در «یکجا» جمع میشن.
در این باره خداوند میفرماید:
آنگاه که زمین به «لرزش شدید خود»، لرزانده شود، و بارهای سنگین خود را بیرون افکند. ۱

و همونطور که
بُراده های پخش شده ی آهن، توسط آهن ربا، «یک جا» جمع میشن. ۲
روز حساب کتاب! اعضاء بدن هم
کنار هم جمع خواهند شد.

منابع:
۱. زلزال/آیه۲
۲. تمثیلات/قرائتی/ص۱۴۰

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *