روی خط عدالت:

access_alarm ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

امام زمان که نمیاد آدمای مؤمن و عوام غیر مؤمن رو بکُشه !!

استـاد پناهیـــان:

امام زمان که نمیاد آدمای مؤمن و عوام غیر مؤمن رو بکُشه؛ حتی ایشون نمیاد که گناهکارا رو بکُشه، بلکه خیلی از گناهکارها با اومدن ایشون، آدمای خوبی میشن؛
کشتن، قاعده ای داره! حتی قرار نیست بعضی از گناهکارایی که با اومدن ایشون هم خوب نشدند کشته بشن…

بله، نباید موضوع شمشیر رو از عملیاتِ اصلاحی حضرت، حذف کرد! چرا که «مستکبران» هیچ زبونی جز زبون زور نمی فهمند…
برای تامین امنیت جامعه، ترسوندن مستکبران از «شمشیر عدالت» یک اصل اساسی به حساب میاد، چرا که این طائفه جز با گردن های شکسته، سر تعظیم فرود نمی آورند!
تنها در اینصورت ست که جامعه روی آرامش خواهد دید…

انتظارعامیانه،عالمانه،عارفانه/ص۳۰