روی خط عدالت:

access_alarm ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

اندر فضائل محمدرضا شاه…

مادر فرح، از ازدواج فرح با محمدرضا اینطور نوشته:
“هواپیمای اختصاصی” دائم بین پاریس و تهران در حال رفت و آمد بود… گاهی اوقات خیاط فرانسوی که فراموش کرده بود چیزی از پاریس بیاورد هواپیما را به فرانسه برمی‌گرداند تا براش آن چیز را بیاورد، در حالیکه مثل همان در اینجا هم بود. اين همه ريخت و پاش، غير قابل تصور بود!

در یک مجلس شام، محمدرضا یک سری جواهرات منحصر به فرد در دنیا، رو به “ژاکلین” هدیه داد! این جواهرات متعلق به همسر ریجارد شیردل بود. ژاکلین چنان تحت تاثیر سخاوت مندی محمدرضا قرار گرفت که جلوی همه میهمانان، او را بوسید! و بعد جواهراتش را باز کرد و هدایای محمدرضا را به گردن انداخت.

جواهرات:
گردنبنـــد برلیان
گوشواره های برلیان
گل سینه المـــاس
انگشتـر المـــاس
و دستبند جواهرنشان؛ که محمدرضا برای خرید این جواهرات، صدها هزار دلار هزینه کرده بود!!!

دربرابر این سخاوتمندی بی نظیر، ژاکلین هم یک تابلوی نقاشی آبرنگ به فرح داد و گفت این نقاشی از کارهای خودش در زمان تحصیل در کالج است! یک عدد کراوات رنگ و رو رفته هم به محمدرضا داد و ادعا کرد این کراوات متعلق به « جورج واشنگتن » بوده! هدایای رئیس جمهور آمریکا و همسرش حتی یک دلار هم ارزش نداشت! (چه داد و چه گرفت؟!)
[دخترم فرح/خاطرات فریده دیبا / ص۶۰ و ۱۷۲]