روی خط عدالت:

access_alarm 2015/11/17

دوازده اصل مهم در ازدواج

? اصل اول: اینکه بدانیم ازدواج فقط برای “لذت بیشتری بردن” نیست بلکه برای تشکیل کانون خانواده ایست که می خواهد پذیرای نسل آینــده باشد.

? اصل دوم: اینکه بدانیم مرد، بنــده ی شهوت است و زن اسیر محبّت. آنچه مرد را به اسارت در می آورد شهوت است و آنچه زن را به اسارت در می آورد سخنان محبت آمیزی ست که از دهان همسرش می شنود…

? اصل سوم: اینکه بدانیم مرد مظهر نیاز است و زن مظهر ناز، لذا این مرد است که باید به عنوان بهره گیر هزینه ی این کار را بپردازد.

? اصل چهارم: اینکه بدانیم ازدواج پیمان رفاقت نیست، بلکه پیمان محبت است! با زور و قانون می شود دو نفر را ملزم کرد که با هم همکار باشند اما محبت کردن اجباری نمی شود! سعادت همسرت را بخواه و در این باره فداکاری کن.

? اصل پنجم: اینکه بدانیم مکانیزم طبیعی ازدواج در اسلام این است که زن در خانواده محبوب و محترم باشد. اگر زن به هر علتی از این مقام سقوط کند و محبت مرد به او خاموش شود، پایه و اساس خانواده دچار تهدید میشود!

? اصل ششم: اینکه بدانیم کلید محبتِ دو طرفه، در اختیار مرد است. زن از مرد وفادار تر است لذا بی وفایی زن، عکس العمل بی وفایی مرد است.

? اصل هفتم: اینکه بدانیم سردی علاقه ی زن به مرد قابل بهبودی ست اما سردی و خاموشی علاقه ی مرد، مرگ ازدواج و پایان حیات خانواده ست!

? اصل هشتم: اینکه بدانیم مرد با جسم زن ازدواج می کند لذا از او “تَن” می خواهد و زن با قلب مرد ازدواج می کند لذا از او “دل” می خواهد.

? اصل نهم: اینکه بدانیم اسلام در ازدواج فقط بلوغ و عقل را کافی نمی داند، بلکه رشد فکری و روحی هم لازمه؛ یعنی بدانیم عاقبت این خواستگاری رفتن و این بله گفتن چیست؟ باید بفهمیم چه تعهـــدها و مسئولیت هایی بر دوش ما قرار میگیره…

? اصل دهم: اینکه بدانیم یکی از مهم ترین علت های مقدس بودن ازدواج، جنبــه تربیتی آن است؛ یک نوع پختگی و کمال برای روح انسان، که جز به وسیله تأهل پیــدا نمی شود.

? اصل یازدهم: اینکه بدانیم دیگر از خودمان خارج شده ایم و وقتی می خواهیم کار کنیم برای “من” تنها نیست، آن من به “ما” تبدیــل می شود.

? اصل دوازدهم: و در نهایت اینکه بدانیم ازدواج فرصتی ست برای آدم شدن خودمان، قبل از اینکه بخواهیم دیگری را آدم کنیم!

اخلاق جنسی، شهید مطهری، ص۳۵
نظام حقوق زن در اسلام، شهید مطهری، ص۷۸ – ۲۰۸ – ۲۴۷

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *