روی خط عدالت:

access_alarm ۱۳۹۴/۰۹/۰۳
subject مهدویت

فتح کاخ سفید !

حدیثی در منابع اهل سنت دیدم که جابر بن سمره میگه شنیدم پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
«عصیبة مِنَ المُسلمین یفتحون البَیت الأبْیَض بَیت الکسری أو آل کسری.»
گروهی از مسلمانان، کاخ سفید را فتح خواهند کرد؛ کاخی که نمادی از کاخ کسریٰ و آل کسریٰ است. (صحیح مسلم/ج۶/کتاب الاماره/ص۴/ح۱۸۲۲)

سیدرضی قادری، مؤلف کتاب ‹مهدویت درصحاح سته› نوشته: «کاخ سفید نمادی از مرکز ثروت و قدرت استکباری در آمریکاست! بعید نیست که دامنه جنگ آرماگدون و یهودی ها، به آمریکا کشیده بشه و کاخ سفید که منشأ ظلم و جنایته، به دست مسلمانان فتح بشه.»

این حدیث حول موضوع إثنی عشرخلیفه(۱۲خلیفه) اومده؛ بنابراین در زمان خلیفه دوازدهم؛ امام مهدی موعود(عج الله)، ان شالله اتفاق خواهد افتاد…