روی خط عدالت:

آتش چوب درخت غضا

آیا میدانید «غَضا» چیه؟!

پیامبر اکرم فرمود: « پروردگارا برادرانم را به من نشان بده! اصحاب گفتند مگر ما برادران تان نیستیم؟! حضرت فرمود: نه! شما اصحاب من هستید، برادران من، آن مردمی در آخرالزمان هستند که به من ایمان می آورند با اینکه مرا ندیده اند.

خداوند آنها را با نام و نام پدرانشان، پیش از آنکه از صُلب پدران و از رحم مادرانشان بیرون بیایند، به من شناسانده است. ثابت ماندن یکی از آنها بر دینش… مانند کسی است که پاره ای از آتش چوبِ درختِ غضا را در دست نگه دارد! »

آب خنک

هر چه هوا داغتر بشود، ارزش آب خنک بیشتر می شود. این فسادهایی که زیاد می شود، عطش مردم به امام زمان (عج الله فرجه) بیشتر می شود.

مردم چه موقع قدر او را می دانند و به او نیاز پیدا می کنند؟ زمانی که گرفتار شوند. هر چه بیماری سخت تر باشد، نیاز به «پزشکِ ماهِرتر» بیشتر می شود. مردم باید به بلوغ فکری برسند و بفهمند غیر از آن مرد آسمانی، کسی نمی تواند مشکل جهان را حل کند! زمینیان نیازمند آسمان هستند…

در حال اعتبار سنجی لطفا منتظر بمانید ...